K-Studio

 

De K-Studio

Om onze fotografische en technische kennis te verrijken is vanaf januari 2016 de K-Studio open bij de JoMi groep.

 Waar staat de K-Studio

De K-studio is in het lokaal waar de werkvergaderingen doorgaan.
Dit lokaal is uitermate geschikt voor opstellingen van kleine objecten.
Indien er toch een iets groter object of een onderwerp is dat niet past om in dit lokaal gefotografeerd te worden dan wijken we uit naar een ander lokaal.

 Wat is de K-Studio?

De K staat voor Kennis, Kunst en vooral Klein.

KLEINE studio waarin we KENNIS kunnen opdoen die kan leiden tot een KUNSTwerk.

De K-studio is open telkens op de zondag, maandag en dinsdagen voorafgaande aan de week waarop er werkvergaderingen zijn.
De data waarop de K-studio beschikbaar is komen in de JoMi agenda te staan.
Er zijn steeds 3 data voorzien waarop je de K-studio na afspraak, en enkel voor de JoMi leden, kunt gebruiken.
Je kunt dus van deze 3 dagen gebruik maken of van 1 dezer dagen.  Het voordeel van meerdere dagen is dat je een opstelling kunt laten staan om eventueel de dagen nadien een nieuwe sessie te doen met verbeterde opstellingen.
Studio materiaal staat ter beschikking.

 Doelstelling van de K-studio

Het leren omgaan met je fototoestel en met licht.
Actieve aansporing tot het nemen van foto's. De creativiteit verhogen.
Het is de bedoeling dat er kleine zaken gefotografeerd worden zoals stillevens, tabletops, producten, voeding en reclame foto’s. Een lijst met ideeën komt in de dropbox te staan.
Algemene zaken dus die we in een beperkte ruimte kunnen fotograferen.

 Hoe werkt het?

Er kan door een enkeling of in groep gewerkt worden.
Voorkeur gaat uit naar groepsprojecten omdat we daaruit allemaal veel kunnen leren.
Iemand kiest een onderwerp om te fotograferen waarop we de setup uitwerken.
We kiezen het benodigde materiaal, bespreken de belichting en stellen de datum van uitvoering vast.
Op de werkvergaderingen beoordelen we foto’s. In de K-studio  bespreken we op technisch vlak alle gemaakte opnamen.
We delen onze ervaringen. Foto’s, afgewerkt of niet, kunnen in de dropbox in de map K-studio geplaatst worden.
We zoeken werkelijk de punten op waar we in de fout zijn gegaan en kijken we hoe we dit kunnen verbeteren.
We leren deze foto’s te bewerken en zullen bewerkingen verduidelijken tijdens de samenkomsten.
Constructieve kritiek naar elkaars foto's willen en durven geven is ook een aangewezen methode om bij te leren.
Indien nodig maken we de opstelling opnieuw in de K-Studio en fotograferen we het onderwerp met in achtname van de naar voor gebrachte opmerkingen.
Ik ben ervan overtuigd dat een initiatief als de K-studio een grote meerwaarde zal zijn voor alle fotografen van de JoMi fotografie groep.
Graag op/aanmerkingen/ ideeën over dit onderdeel.

Kritiek is enkel kritiek als het opbouwend is en met fatsoen wordt geuit.
 

Wie dat niet kan of wil mag het bij voorkeur achterwege laten.