Over jomi

De naam van de groep komt door de samentrekking van de voornamen van de stichters van de groep, namelijk  Jos Calcoen en Michel Geeraert.

Jammer genoeg is Jos ons enkele jaren geleden veel te vroeg ontvallen.

Bij aanvraag sturen wij je graag de data waarop wij een activiteit hebben en de plaats van het gebeuren.

Voor de JoMi fotogroep dient geen lidgeld betaald te worden, wij zijn een groep vrienden die fotografie hoog in ons vaandel dragen. 

De JoMi groep doet niet aan wedstrijdfotografie.

Op de bijeenkomsten beoordelen we samen de foto’s welke de leden plaatsten in de JoMi-dropbox. Breng steeds het origineel RAW bestand ter vergelijking mee en je bewerkte foto.

We bespreken zowel de goede punten als de minder goede. Geven opbouwende commentaar en vooral veel raad over hoe het moet. Bij ons mag iedereen zijn zegje doen zolang het maar opbouwend is. Aan negatieve commentaar heb je totaal niets. Wij delen onvoorwaardelijk onze kennis met de andere leden.
Bedenk dat je als maker van de foto het laatste woord heeft en beslist of je de raadgevingen al dan niet opvolgt. Bij de JoMi groep zijn er geen verschillen onderling tussen de fotografen.  Goede, betere of beste fotografen kennen we niet. 

We fotograferen allemaal naar best vermogen.

In ons lokaal hebben wij een pc, laptop en een beamer ter beschikking. 

JoMi website

Leden die wensen hun foto’s te publiceren op onze website betalen hiervoor  jaarlijks een kleine bijdrage voor hosting en domainnaam.

www.jomi-fotografiegroep.be

Deze cursussen staan op het programma voor het werkjaar 2022-2023

Op aanvraag kunnen er doel gerichte lessen over photoshop CC en/of andere programma’s gegeven worden.

Het zijn meestal losse modules zodat je bij afwezigheid enkel deze module mist. Bij iedere module hoort een handleiding in het “WORD” formaat geschreven welke we op uw stick plaatsen zodat je deze kunt uitprinten of downloaden via de JoMi server.

Dropbox

De leden hebben toegang tot de JoMi dropbox. In deze box kun je je werk plaatsen in een eigen folder ter beoordeling.
Alle leden mogen hier op de geplaatste foto’s hun visie over deze foto’s geven.

Facebook

De JoMi fotogroep heeft besloten om geen activiteiten meer te onderhouden op facebook. Contact proberen te nemen via dit medium is zinloos.

Server

De leden hebben toegang tot de JoMi server waar een weelde aan informatie te vinden is. Gratis te downloaden. 

Info

Alle informatie over het reilen en zeilen van de JoMi fotogroep kun je bekomen door te mailen naar foto.jomi@onmail.com

Last updated oktober 2022.