JoMi Fotografie groep

JoMi  – Wijngilde – CoxyPics

Een gemeenteraadslid bracht mij via e-mail op de hoogte dat er tijdens de gemeenteraad van 23 januari opnieuw vragen zouden gesteld worden in verband met de locaties voor diverse Koksijdse clubs.
Mijn antwoord daarop was;
Fijn te horen dat er verdere vragen over gesteld zullen worden. Maar ik denk dat het resultaat daarvan al op voorhand bekend is”

Bekijk a.u.b. eerst de video.
Na het bekijken van de video zijn dit mijn opmerkingen.
Als de burgemeester zich beroept om zijn waarheden te verkondigen via de gemeenteraad dan beroep ik mij op mijn recht op vrije meningsuiting om hetzelfde te doen op deze blogpagina.

Bedankt aan Greet Verhaeghe om te proberen een op waarheid beruste verklaring te krijgen.

Om meneer dinges op zijn woord te nemen. Iedereen mag zijn gedacht uiten, maar niet via de kranten.
Is hij dan bang dat de enige echte waarheid naar boven komt?

Wijngilde: Geen commentaar over wat er gebeurd is bij de wijngilde. Weet daar niets over.

CoxyPics: Na het vele lobbyen(kontlikkers)lukte het deze vereniging om een lokaal te bemachtigen in de WAK. Ze werden met de grote trom binnengehaald. Via een uitgebreide receptie in de WAK en een artikel in Tijdingen werden ze geprezen, bejubelt en gelauwerd. En toen, na een tijdje, kwam plots de ware aard van het beestje tevoorschijn. Dit kwam hard, zeer hard, aan en terecht. Zo erg dat er besloten werd om maatregelen te nemen tegen deze vereniging.
Vanaf hier beginnen dan de grove leugens verkondigt te worden. Het ergste is dat wij geen rechtstreekse confrontatie kunnen aangaan. Het zou dan wel eens heel anders kunnen klinken.
Ik wist zelfs niet dat wij chantage pleegden, de krant inschakelden en lokalen bezetten.
Meneer dinges ge moet u schamen om iedereen die u niet aanstaat over dezelfde kam te scheren.

JoMi: Meneer dinges beweerd dat er maar twee verenigingen zijn die hij buiten wilde uit de WAK en op andere locaties. Hij zegt openlijk dat er maar 2 verenigingen zijn, en vraagt dan- noem mij eens een derde als ge kunt.. Wel die 3de is de JoMi fotografiegroep die daar al 13 jaar terecht kon en dit zonder enig probleem te veroorzaken.
Greet verwijst zeer duidelijk naar de JoMi fotografiegroep.
Ik weet niet hoe dat kan. Een club die je niet kent, niet weet dat ze in de WAK een lokaal gebruiken enz.. Hoe kun je dan de opdracht geven aan de directrice om deze club de toegang tot de WAK te ontzeggen.
Hij durfde het zelfs niet rechtstreeks aan om het aan de JoMi groep te laten weten. (maar ze kennen ons niet, vandaar) Lees het vorige blog bericht (maar men kent ons niet)
Hij is duidelijk geïrriteerd over deze vraag. Hij kan de naam van onze groep niet uitspreken. Dit heeft duidelijk in wrange nasmaak in zijn mond. Meneer dinges beweert ook dat hij alle betrokken clubs uitnodigde voor een gesprek. Zo zegt hij letterlijk “er zijn altijd en altijd andere locaties voorgeschoteld”
Wel dat hij dat eens zwart-op-wit bewijst want tot op vandaag heeft de JoMi fotografiegroep niets ontvangen. Hij betrekt ook andere personen omdat te getuigen. Over wat dan, zijn leugens. Hoe kun je iets of iemand die je weigert te kennen voorstellen doen?
Hij weerde de JoMi groep, die hij niet kent, uit de WAK omdat wij zogezegd een lokaal in beslag nemen.
Wel meneer dinges ook dat is niet waar. Wij hadden in de WAK geen vast lokaal. Wij hadden juist een klaslokaal nodig om eens om de 14 dagen 3 uurtjes te vergaderen. Verder niets, wij bezetten dus geen van de broodnodige lokalen zoals u onterecht beweerd. Bovendien vergaderden wij op een maandagavond.
Weet je dan niet dat er geen lessen zijn de WAK? En wat de verwarming betreft, ik ben er zeker van dat het op uw bureel veel warmer is dan in vele lokalen in de WAK. Vraag maar eens na aan het onderhoudspersoneel in de WAK hoe zij daarover denken.

Kunnen zo nog vele onwaarheden aan het licht brengen maar wat baat het.
Wij hebben ondertussen een nieuw lokaal gevonden. En dit niet via de politieke weg.
Via de privésfeer is een van onze leden daarin geslaagd en ik wil alle mensen die daaraan hun medewerking verleend hebben nogmaals van harte bedanken. Hij beweert ook dat de verenigingen nergens zo ‘ gesoigneerd’ worden als in Koksijde. Hij bedoelt de vriendjes clubs. Blijkbaar kunnen sommige clubs meer verkrijgen dan andere.

Tot besluit: deze ganse zaak schaadt heel zeker het imago van meneer dinges en Koksijde, maar dat zal mij een zorg wezen. Jammer genoeg ken ik uw ‘clubje’ wel, maar ben blij dat ik er geen deel van uitmaak. Respect komt van beide kanten. Helaas kan ik geen respect opbrengen voor u meneer dinges.

Update: Heb onderstaande e-mail ontvangen

walter.carels

Feb 11, 2023, 12:34 PM

Geachte,

Onze burgervader vertelt wat ons betreft leugens.

Hebben jullie een andere ‘gratis’ en ‘gepaste’ locatie voorgeschoteld gekregen?

Wij bij CoxyPics alvast niet.

Zie zijn uitspraken tijdens de gemeenteraad.

https://www.facebook.com/nvakoksijdeoostduinkerke/posts/pfbid02YNkrSudaApuwA3y7qKpN3oEX3hDmFz88KQ1iwu6x8p6DHM4f97buUnyLWSUycXQQl

Samen reageren ?

Met vriendelijke groeten,

Walter Carels

Voorzitter WestImage vzw – voordien CoxyPics    www.westimage.be        info@westimage.be

Wat denkt dit heerschap wel. Toen hij een lokaal toegewezen kreeg in de WAK probeerde hij ons tegen te werken en onze plaats in te nemen. Gelukkig was er daar een zeer alerte dame die hem al vlug doorhad en op zijn plaats zette.
Die plaats was dus buiten de WAK. Heb nu zijn e-mail niet beantwoord. Normaal gezien beantwoord ik alle e-mails. Waarom zou ik nu, deed hij trouwens in het verleden ook niet op mijn e-mails. Hij zou willen dat we samenwerken. Ik ben wel akkoord met zijn opmerking dat er leugens verteld worden. Toch over de JoMi groep. Heb de neiging om hem hierin te geloven. Ik heb echter geen behoefte om samen te werken met deze geldwolf. Aan grootheidswaanzin lijdende heerschappen hebben we geen nood.

Nog even dit: bij dit bericht is niemand van de JoMi leden of onze lokaalhoudster betrokken.
Dit is mijn eigen mening over het ganse gebeuren.

Besluit: Wat een herrie wordt er hier allemaal over gemaakt. Voor mij is deze ganse onfrisse zaak afgesloten.

Wij, bij de JoMi fotografiegroep, doen verder met wat we graag doen. Namelijk fotograferen en ons amuseren.

Michel